• 22
  • 008
  • 006
  • 005
  • 004
  • 003
  • 002
  • 001

Alt lå til rette for at dette skulle bli den største og beste Storauksjonen i klubbens historie. Vi hadde gått hardt ut med reklamering og opphenging av plakater for å informere flest mulig om auksjonen. Denne gangen leide vi Braatthallen i Kristiansund. Det var meldt på rundt 70 stk på arrangementet på Facebook, så forventningene lå opp mot 100 deltagere.

 Denne gangen skulle vi prøve å få objektene vist på storskjerm, noe som viste seg å ikke være like enkelt som vi hadde håpet. Litt kluss med utstyr gjorde det vanskelig å få det skikkelig bra. Men til neste storauksjon skal vi testet og finne løsninger som er mye bedre enn dette. :) 

Under pausene var det mulighet for å inspisere objektene som var kommet inn, og planlegge sine kjøp. Det var veldig bra med objekter denne gangen og ende spesielle godsaker var også representert. Vi hadde delt opp slik at på selve auksjonen var det stort sett levende ting og store røtter og litt større pumper osv. Resten hadde vi på et eget fastpris bord, der alle objektene var priset før salg.Vår hovedsponsor ZooRud hadde stand bakerst i lokalet, Med veldig gode priser på varene var det mange som gjorde et kupp denne dagen, huler, hover, fiskefor osv. Tror at en slik stand var positivt for alle som kom. Tror også ZooRud var positivt overras

På slutten av auksjonen hadde vi vår tradisjonsrike loddtrekkning. Denne gangen var det utrolig mange flotte premier. Og vi vil takke alle som har bidratt med premier til klubben. Loddsalget er hovedintekten til klubben så det er utrolig viktige bidrag. Hovedpremien denne gangen var dette komplette karet ifra ZooRud. En lykkelig vinner var meget fornøyd med å ta med seg dette hjem :) GRATULERER.

TidensKrav stilte igjen opp og laget en artikkel i avisen fra arrangementet, slikt liker vi og jeg vil tro det bidrar til at flere får øynene opp for denne fantastiske hobbyen, og at gamle akvarister også får med seg at det faktisk er en akvarieklubb i Nordmøre & Romsdal.

Håper dere alle hadde det trivelig og at det frister å ta turen neste gang også.

Mvh Akvarieklubben.