• 22
  • 008
  • 006
  • 005
  • 004
  • 003
  • 002
  • 001

Klubbens ledelse.


Styreleder : Rodney Midtbø
Nestleder: Torill Nordeide Berge.
Sekretær: Rannveig Strand.
Oppdrettsansvarlig
Steinar Hovsbakken.

Kasserer: Heidi Midtbø.
Styremedlem: Tor Rune Elgenes.

Vara: Nils Petter Bjerke.
Vara: Linda Samuelsen.