Styret

Klubbens ledelse.


Styreleder : Rodney Midtbø
Nestleder: Torill Nordeide Berge.
Sekretær: Rannveig Strand.
Oppdrettsansvarlig
Steinar Hovsbakken.

Kasserer: Heidi Midtbø.
Styremedlem: Tor Rune Elgenes.

Vara: Nils Petter Bjerke.
Vara: Linda Samuelsen.