For Kjøperen

Akvarieauksjonen starter presis kl. 12.00 med pause hver time; 50 minutter auksjon og 10 minutter pause hvor det blir anledning til å kjøpe lodd eller noe å spise i kiosken. Kl. 14.50 blir det 30 minutters pause til 15.20, Så er det pause kl 15.50 igjen deretter fortsetter 50/10 minutters intervallene videre.

Før auksjonen og i de to første pausene (kl. 11.50 og 12.50) er det lov å gå opp og se på objektene.

Vennligst følg disse punktene for at auksjonen skal forløpe smertefritt og alle får utbytte av den: 
Alle bud er i hele 10 kroner, og alle bud starter på 20 kroner.

Bud skal gis høyt og tydelig med håndsopprekking.
Budene bør gis raskt.
Budgiver som har fått budet skal holde oppe hånden helt til bøssebærer vet hvor objektet skal leveres.
Vær stille under auksjonen! Unødig prating er svært forstyrrende for alle som jobber på auksjonen, særlig for auksjonarius. Prat fører til at bud ikke blir oppfattet.
Når du ser på objektene må du behandle dem med forsiktighet.