For Selgeren

Hvordan bli selger:

Registrer deg med navn og telefon nr, til auksjons ledelsen, det blir lagt ut informasjon om hvem man skal registrere seg med. Nordmøre & Romsdal Akvarieklubb tar 20% av salgssummen av ikke medlemmer, og 10% av medlemmer, dette er normalt over hele landet, og er nødvendig for å dekke husleie og for at klubben skal få en sunn økonomi.


Innlevering av auksjonsobjekter starter kl. 10.30 og stenger kl. 11.50. Møt opp så tidlig som mulig, det er spesielt viktig hvis du har mange objekter som skal sjekkes inn. Alle objektene blir tatt imot og kontrollert, og dette tar tid! Vi slår sammen poser om vi ikke anser at du har pakket store nok kvanta i hvert objekt.
Etter at auksjonen er startet (kl. 12.00) blir ikke objekter mottatt.

Utropspris:

Utropsprisen er 40 kroner, så fortsetter det med økning i hele 10 kroner. Den som byr holder hånden oppe og sier tydelig hva man byr, når man har vunnet budrunden holder man fortsatt hånden oppe slik at bøssebærer ser hvor han skal levere objektet og hente pengene.

Retningslinjer ved salg:

* Bruk egnede poser "Helst gjennomsiktige, klubben vil etter hvert selge poser"
* Reker og Kreps med klør skal ikke pakkes i poser.
* Pass på at du ikke har for mange/store fisk i posen.
* Fisk som viser tegn til ikke å ha det bra vil bli avvist.
* All fisk skal være frisk og levedyktig. "minimum 8 uker og i god kondisjon"
* Stimfisk selges i stim på minimum 5 "om du kun har 3 så går dette så klart"
* Sugemaller bør være over 3 cm.
* Billige malleungdommer selges i trio, dyrere malleungdommerkan selges separat.
* Reker og snegler kan pakkes i glass, husk da å legge med noe som rekene kan holde seg fast i. "litt filtermedie eller mose osv."
* Store fisker bør oppbevares i en stor bøtte med lokk.
* Merk objektet tydelig med selger nr, og telefon nr. "Umerkede objekter blir solgt til inntekt for klubben."
* Ulovlige arter vil bli avvist.
* Slørhaler og andre modifiserte fisker som ikke har det bra blir avvist.

Mottaksansvarlig på auksjonen avgjør om det er forsvarlig pakket og om innholdet holder den nødvendige kvalitet som forventes. Mottaksansvarlig kan også be deg slå sammen 2 poser til 1 om dette er hensiktsmessig. Mottaksansvarlig har rett og plikt til å avvise objekter som ikke er innen minstekravene satt i beskrivelsen over, eller bryter mot norsk lov.

Merking av fisk:
Merk alle salgs objekter med Selger nr, Telefon, og hva posen inneholder.

Se egen video om merking av objekter.
 

 

 

Antall og kjønnsfordeling
Posene merkes med antall hanner, hunner og yngel - i den rekkefølgen. 1-3-5 betyr altså én hann, tre hunner, fem yngel. Er det f.eks. ingen hanner i posen skrives det slik: 0-3-5
Spesielle fisk, for eksempel viltfangede, bør du merke med hvor de kommer fra. Barn av viltfanget fisk er ikke viltfanget fisk. Dette er første generasjon etter viltfangst.

Vanlige forkortelser som gjerne kan brukes når posene merkes:

VF = Viltfanget fisk (fisk som ikke er født i fangenskap)
F1 = Første generasjon etter VF.
F2 = Andre generasjon etter VF.


F.eks.
Selger nr 12 - tlf: 44556699
Selger Corydoras Sterbai, det er 4 Hanner, 3 Hunner, og 2 yngel i posen.
Hadde det vært kun 4 hunnrer og 2 yngerl i posen så merker man det slik:

Minstepris:
Har du objekter av stor verdi bør du sette en minstepris på dem. Ikke sett minsteprisen for høy. Objektet vil ikke bli solgt, og det tar unødig tid for auksjonarius å oppsøke selger for å høre om han er interessert i å senke minsteprisen. Objektet vil derfor legges vekk og selges mot slutten av auksjonen igjen.

Utstyr:
Utstyr bør merkes med de viktigste tekniske opplysninger: For eksempel akvarier skal merkes med mål, dvs. bredde, dybde og høyde, samt antall liter det rommer. Lysarmatur med antall watt og type (T8, T5, halogen etc.). Filtre med filtervolum og antall liter den pumper i timen.

Alle feil eller mangler på utstyr skal merkes. Om du ikke kan står for det du selger, bør det ikke selges.
 

MEN - jeg vet ikke hva det er!

Ikke alle akvarister er veldig opptatt av hva den enkelte fisken eller planten heter. Det er ingen ting å skamme seg over, men skal du ha det med deg på auksjon må du allikevel klare å finne det ut.

Følg denne oppskriften:
Slå opp i bøker eller på internett og prøv å finne den fisken eller planten som du skal selge. Planter: Nettsteder for å finne planter. Fisk: Nettsteder for å slå opp fisk. Det finnes flere sider på internett hvis du leter.

Klarer ikke å finne fisken eller planten der? Ta et bilde av objektet og legg det ut på facbooksiden vår.

Enda ikke noe klokere? Pakk fisken eller planten forsvarlig. Ta med deg en vannfast tusj, og en egnet lapp for merking av posen. Møt opp på akvarieauksjonen TIDLIG; kl. 11.00. Ikke en time senere! Vi har mange dyktige akvarister i klubben som kan hjelpe deg! Men dette er tidkrevende.